ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Συμπληρώστε όλα τα πεδία με κεφαλαίους χαρακτήρες εκτός από το Email.

Για επιχειρήσεις – οργανισμούς – συνεργάτες, επισυνάψτε αρχείο Excel με τα εξής στοιχεία των συμμετεχόντων: Επώνυμο, Όνομα, Email.
Π.χ. Ιδιώτης ή επάγγελμα επιτηδεύματος