Ιατροφαρμακευτικές Μελέτες

Οι ιατροφαρμακευτικές μελέτες μελετούν την κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες επίδραση διαφόρων σκευασμάτων και την αποτελεσματικότητά τους. Το δείγμα πρέπει να είναι επαρκές και να απεικονίζει σε γενικές γραμμές αντιπροσωπευτικά το προς εξέταση κοινωνικό σύνολο. Οι συγκεκριμένες μελέτες διεξάγονται κυρίως με τη διανομή ερωτηματολογίων σε επιλεγμένα άτομα και στη μετέπειτα αξιολόγηση των απαντήσεων.