Προετοιμασία για τη συμμετοχή εξετάσεων πιστοποίησης της ειδικότητας “Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας”

Διάρκεια: Τρεις (3) εβδομάδες απεριόριστη παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων.

Σε ποιους απευθύνεται:

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε επαγγελματίες οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στον κλάδο του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας που επιθυμούν να συμμετέχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών της Ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».

ΥΨΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

1ης Περιόδου 2014: 100% –     Μέση βαθμολογία: 16,7

2ης Περιόδου 2014: 99,2% –   Μέση Βαθμολογία:16,9

3ης Περιόδου 2014: 100% –    Μέση Βαθμολογία: 17,3

4ης Περιόδου 2014: 100% –    Μέση Βαθμολογία: 16,4

1ης Περιόδου 2015: 100% –     Μέση Βαθμολογία: 17,8

2ης Περιόδου 2015: 100% –   Μέση Βαθμολογία: 16,3

3ης Περιόδου 2015: 100% –   Μέση Βαθμολογία: 16,7

1ης Περιόδου 2016: 100% –    Μέση Βαθμολογία: 17,4

2ης Περιόδου 2016: 98,9% – Μέση Βαθμολογία: 16,3

3ης Περιόδου 2016: 100% –   Μέση Βαθμολογία: 15,7