Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ενίσχυση νεοσύστατων και υπο-ίδρυση επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 30.000€ έως 400.000€.

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45%.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά:

(α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη περιοχή ή μικρά νησιά ή πυρόπληκτη ή σεισμόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή.

ή / και

(β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές, και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης.

Τι χρηματοδοτείται

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

Ψηφιακός εξοπλισμός – Λογισμικό και υπηρεσίες Λογισμικού

Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για:

α) Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με εθνικά εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα,

β) προβολή εξωστρέφεια και διεθνοποίηση,

γ) μεταφορικά μέσα,

δ) μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες,

ε) σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας,

στ) έμμεσες δαπάνες

Περίοδος υποβολής Έως 29/2/2024

Για περισσότερες πληροφορίες: +30 697 2879 341

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ενίσχυση νεοσύστατων και υπο-ίδρυση τουριστικών επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 80.000€ έως 400.000€.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 45%.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά:

(α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη περιοχή ή μικρά νησιά.

ή / και

(β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Νεοσύστατες επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας.

Επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ)

Καταλύματα (ΚΑΔ 55)

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω

Δυναμικότητα 12 κλίνες και άνω

ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα

Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω

Ελάχιστη δυναμικότητα 12 κλίνες

Το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής ορίζεται στην αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.​​​​​

Τι χρηματοδοτείται

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

Ψηφιακός εξοπλισμός – λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού

Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για:

α) Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα,

β) προβολή εξωστρέφεια και διεθνοποίηση,

γ) μεταφορικά μέσα,

δ) μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες,

ε) έμμεσες δαπάνες.

Εξαιρούνται σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας.

Περίοδος υποβολής Έως 29/2/2024

Για περισσότερες πληροφορίες: +30 697 2879 341

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Εάν οφείλετε συνολικά πάνω από 10.000€ προς:

Χρηματοδοτικούς φορείς

Το δημόσιο

Φορείς κοινωνικής ασφάλισης

Δήμους

Προς τρίτους

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020, αποτελεί το βασικό εργαλείο για τη ρύθμιση οφειλών έναντι χρηματοδοτικών φορέων (τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης οφειλών) και δημόσιων φορέων (Δημόσιο, ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ) και Δήμων και η διαδικασία υποβολής της αίτησης πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ως εταιρεία, παρέχουμε υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της διαδικασίας υποβολής της αίτησης ένταξης των οφειλετών στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών μέχρι και την επίτευξη της ρύθμισης των οφειλών.

Συγκεκριμένα:

– Αναλαμβάνουμε τη δημιουργία της αίτησης μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

– Συλλέγουμε όλα τα οικονομικά στοιχεία από τους οφειλέτες ώστε να τα συγκρίνουμε και να τα επαληθεύσουμε με εκείνα τα στοιχεία που αντλούνται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας από τους πιστωτές.

– Συμπληρώνουμε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από την αίτηση του εξωδικαστικού, και αναρτούμε όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από το νόμο.

– Βάσει των οικονομικών στοιχείων που έχουμε από τους οφειλέτες και κατόπιν συνεννόησης με αυτούς προτείνουμε προς τους πιστωτές το μηνιαίο ποσό για κάθε χρόνο στην πρώτη πενταετία που είναι εφικτό να αποπληρώνει.

– Επικοινωνούμε με τους πιστωτές και με τους εκπροσώπους της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) για την επίλυση κάθε ζητήματος που μπορεί να προκύψει.

– Παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση την εξέλιξη της αίτησης και ενημερώνουμε ταυτόχρονα τους οφειλέτες για την πορεία της.

Μπορούμε να αναλάβουμε την αίτηση σας στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, εάν οφείλετε συνολικά πάνω από 10.000€, προς:

  • Χρηματοδοτικούς φορείς
  • Δημόσιο
  • Φορείς κοινωνικής ασφάλισης
  • Δήμους
  • Προς τρίτους

Έξυπνα – Μεθοδικά – Αποτελεσματικά

Επικοινωνήστε εδώ

Τηλ.: +30 697 2879 341

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την παροχή ρευστότητας των επιχειρήσεων με τους παρακάτω τρόπους:

  1. Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών
  2. Διαχείριση Διαθεσίμων/ Επενδύσεων.
  3. Αποτίμηση εταιρειών – Εξαγορές και Συγχωνεύσεις.
  4. Εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης.
  5. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Project Management

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την διαχείριση μεγάλων έργων (Βιομηχανικά, Ενεργειακά, κατασκευαστικά, ναυπηγικά κ.α.) από την έναρξη τους, τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τέλος ελέγχει την ολοκλήρωση τους.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η συνεχής και συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και η δυνατότητα της Offertime να διαχειρίζεται έργα με πολυποίκιλο βαθμό δυσκολίας, διαφορετική μεθοδολογία και απαιτήσεις, παρουσιάζοντας εξειδικευμένες λύσεις ανάλογα με τις εκάστοτε προϋποθέσεις και προδιαγραφές, αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό και βασικό πλεονέκτημα για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.
Πέραν των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων αναλαμβάνει για τους πελάτες της όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης ΕΣΠΑ στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης.
Με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα, με την κατάλληλη επιχειρησιακή στρατηγική και λαμβάνοντας υπόψη τις ΔΑΕΑ (Δυνάμεις-Αδυναμίες-Ευκαιρίες-Απειλές), η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα τις μελέτες και διαδικασίες που απαιτούνται για τη λήψη επιδότησης-επέκτασης επιχειρήσεων.

Οργανωτικός Ανασχεδιασμός

Η επίτευξη των στρατηγικών στόχων κάθε επιχείρησης προϋποθέτει τον συντονισμό των λειτουργικών της διαδικασιών. Γι’ αυτό σκοπός κάθε επιχείρησης πρέπει να είναι η επίτευξη βελτιώσεων σε κρίσιμους παράγοντες απόδοσης της όπως το κόστος, η ποιότητα, το επίπεδο και η ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών, η ορθή διαχείριση της τεχνογνωσίας και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό επιτυγχάνεται καταρχήν με την ανάλυση της οργανωτικής δομής της επιχείρησης και των επιμέρους τμημάτων της καθώς επίσης και με την καταγραφή όσων κρίσιμων για την επιχείρηση διαδικασιών εμφανίζουν προβλήματα και την επίλυση αυτών.

Προετοιμασία για τη συμμετοχή εξετάσεων πιστοποίησης της ειδικότητας “Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας”

Διάρκεια: Τρεις (3) εβδομάδες απεριόριστη παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων.

Σε ποιους απευθύνεται:

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε επαγγελματίες οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στον κλάδο του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας που επιθυμούν να συμμετέχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών της Ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».

ΥΨΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

1ης Περιόδου 2014: 100% –     Μέση βαθμολογία: 16,7

2ης Περιόδου 2014: 99,2% –   Μέση Βαθμολογία:16,9

3ης Περιόδου 2014: 100% –    Μέση Βαθμολογία: 17,3

4ης Περιόδου 2014: 100% –    Μέση Βαθμολογία: 16,4

1ης Περιόδου 2015: 100% –     Μέση Βαθμολογία: 17,8

2ης Περιόδου 2015: 100% –   Μέση Βαθμολογία: 16,3

3ης Περιόδου 2015: 100% –   Μέση Βαθμολογία: 16,7

1ης Περιόδου 2016: 100% –    Μέση Βαθμολογία: 17,4

2ης Περιόδου 2016: 98,9% – Μέση Βαθμολογία: 16,3

3ης Περιόδου 2016: 100% –   Μέση Βαθμολογία: 15,7

Ιατροφαρμακευτικές Μελέτες

Οι ιατροφαρμακευτικές μελέτες μελετούν την κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες επίδραση διαφόρων σκευασμάτων και την αποτελεσματικότητά τους. Το δείγμα πρέπει να είναι επαρκές και να απεικονίζει σε γενικές γραμμές αντιπροσωπευτικά το προς εξέταση κοινωνικό σύνολο. Οι συγκεκριμένες μελέτες διεξάγονται κυρίως με τη διανομή ερωτηματολογίων σε επιλεγμένα άτομα και στη μετέπειτα αξιολόγηση των απαντήσεων.

Σύνταξη Ερωτηματολογίων

Η έρευνα αποτελεί στην ουσία ένα συνεχή διάλογο ιδεών και στοιχείων.

Έτσι λοιπόν μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις σε μία έρευνα με χρήση εροτηματολογίων είναι η σωστή σύνταξη και διάρθρωση των ερωτήσεων, ξεκινώντας αρχικά από τον προσδιορισμό των βασικών στόχων της έρευνας επιλέγουμε την ομάδα από την οποία θα προέρχεται το δείγμα και δοκιμάζουμε πιλοτικά τον σχεδιασμό των ερωτημάτων.
Αφού διευκρινηστούν οι ερωτήσεις με σαφήνεια διεξάγεται η έρευνα.
Οι συνηθέστερες δειγματοληπτικές έρευνες διεξάγονται είτε με απλή τυχαία δειγματοληψία ή με στρωματοποιημένη δειγματοληψία ή με συστηματική δειγματοληψία.

Κοινωνικοοικονομικές Μελέτες

Οι κοινωνικοοικονομικές μελέτες βασίζονται στη μελέτη τόσο της συμπεριφοράς ξεχωριστών ατόμων στα πλαίσια μιας κοινωνικής ομάδας όσο και στη μελέτη του τρόπου με τον οποίο μία κοινωνική ομάδα αντιμετωπίζει και προσαρμόζεται στις εκάστοτε μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος.

Ψυχομετρικές Μελέτες (Ability Tests)

Το γεγονός αυτό καθιστά απαραίτητη την εφαρμογή τεχνικών μέσω των οποίων θα μπορεί ο άμεσα ενδιαφερόμενος να καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα αναφορικά με την μελλοντική πορεία της επιχείρησης.

Αξιολογείστε το προσωπικό σας!

Στις ψυχομετρικές μελέτες εξετάζονται κυρίως οι παράγοντες εκείνοι στους οποίους το άτομο δίνει έμφαση κατά τη διαδικασία επιλογής της επαγγελματικής του πορείας, όπως τις προσδοκίες του από ένα επάγγελμα και τα οφέλη που περιμένει να αποκομίσει από αυτό.
Επίσης εξετάζεται η δυνατότητα λήψης σωστών αποφάσεων, η ικανότητα στάθμισης από μέρους του όλων των δεδομένων και η συνειδητοποίηση των ευθυνών που απορρέουν από τις αποφάσεις που λαμβάνει.
Για αυτό λοιπόν θεωρείται πολύ βασικό εργαλείο στη μελέτη της σημερινής απαιτητικής αγοράς εργασίας.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ – ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Έχετε φροντιστήριο;

Είστε καθηγητής και διεξάγεται ιδιαίτερα μαθήματα;

Η Συμβουλευτική Εταιρεία Offertime είναι εξειδικευμένη και καταξιωμένη στο χώρο της να δίνει λύσεις σε θέματα που αφορούν την οργάνωση των επιχειρήσεων και την εκπαίδευση.

Μία από τις πρωτοποριακές λύσεις που προσφέρει και στα δύο παραπάνω θέματα είναι η πλατφόρμα «Offertime Edu».

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα χρησιμοποιείται στη χώρα μας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς όπως τα Πανεπιστήμια και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις με μεγάλη επιτυχία δίνοντας τους λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ


Συμβατότητα με όλους τους φυλλομετρητές

Η πρόσβαση στην Offertime Edu γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser. Η πλατφόρμα Offertime Edu είναι πλήρως λειτουργική σε όλους τους φυλλομετρητές.

Προσαρμοστική διεπαφή χρήστη

Η πλατφόρμα Offertime Edu διαθέτει μοντέρνα και προσαρμοστική (responsive) διεπαφή χρήστη (user interface), που βασίζεται σε Bootstrap 3x, ώστε να προσαρμόζεται στις οθόνες διαφορετικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablets και smartphones.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να έχουν απευθείας πρόσβαση στην Offertime Edu στο tablet ή το κινητό τους και μέσω των εφαρμογών για κινητές συσκευές με λειτουργικό iOS και Android.

 Συμβατότητα με πρότυπα ηλεκτρονικής μάθησης

H πλατφόρμα Offertime Edu είναι συμβατή με διεθνή πρότυπα (SCORM, IMSCP) με τα οποία εξασφαλίζεται η επαναχρησιμοποίηση, η προσβασιμότητα και η ανθεκτικότητα του εκπαιδευτικού υλικού στις τεχνολογικές μεταβολές, καθώς και η διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διακριτοί Τύποι Μαθημάτων: ανοικτά μαθήματα, μαθήματα που απαιτούν εγγραφή και κλειστά μαθήματα.

Αντίγραφα Ασφαλείας: Διασφάλιση ολόκληρου του περιεχομένου του μαθήματος σε περιπτώσεις ακούσιας διαγραφής ή καταστροφής του μαθήματος.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Διακριτοί ρόλοι χρηστών: εκπαιδευτής, εκπαιδευόμενος, διαχειριστής, επισκέπτης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Έγγραφα: Οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση μαθησιακού περιεχομένου.

Πολυμέσα: Αποθήκευση και διάθεση οπτικοακουστικού υλικού.

Γλωσσάρι: Προσθήκη και διαχείριση βασικών όρων .

Ηλεκτρονικό Βιβλίο: Ανάρτηση, διαχείριση και παρουσίαση ηλεκτρονικών βιβλίων σε μορφή HTML.

Σύνδεσμοι: Προσθήκη και οργάνωση χρήσιμων πηγών από το Διαδίκτυο .

Γραμμή Μάθησης: Οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού σε δομημένες ενότητες. Δυνατότητα εξαγωγής σε πακέτο SCORM.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανακοινώσεις: Ανάρτηση ανακοινώσεων μαθήματος.

Ημερολόγιο: Χρονολογική παρουσίαση γεγονότων-σταθμών του μαθήματος.

Μηνύματα: Ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.

Ειδοποιήσεις: Ειδοποίηση για οτιδήποτε νεότερο αφορά το μάθημα.

Συζητήσεις: Ασύγχρονη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών.

Τηλεσυνεργασία: Εκπαίδευση σε πραγματικό χρόνο. Διατίθεται και καταγραφή των διαλέξεων για επαναληπτική χρήση.

Ομάδες: Ομαδοποίηση χρηστών ώστε να έχουν κοινή περιοχή συζητήσεων και περιοχή μεταφόρτωσης αρχείων.

Wiki: Συνεργατική συγγραφή κειμένων.

Υπάρχει εφαρμογή για Android και Apple.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ασκήσεις: Παραγωγή ασκήσεων κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενού).

Εργασίες: Διαχείριση, υποβολή και βαθμολόγηση εργασιών.

Ερωτηματολόγια: Δημιουργία δημοσκοπήσεων και ερευνών.

Βαθμολόγιο: Καταγραφή βαθμολογίας εκπαιδευομένων.

Παρουσιολόγιο: Καταγραφή παρουσιών/απουσιών εκπαιδευομένων.

Στατιστικά: Στατιστικά στοιχεία χρηστών.

Για περισσότερες πληροφορίες: 697 2879 341 ή info@offertime.gr