Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ενίσχυση νεοσύστατων και υπο-ίδρυση επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 30.000€ έως 400.000€.

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45%.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά:

(α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη περιοχή ή μικρά νησιά ή πυρόπληκτη ή σεισμόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή.

ή / και

(β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές, και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης.

Τι χρηματοδοτείται

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

Ψηφιακός εξοπλισμός – Λογισμικό και υπηρεσίες Λογισμικού

Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για:

α) Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με εθνικά εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα,

β) προβολή εξωστρέφεια και διεθνοποίηση,

γ) μεταφορικά μέσα,

δ) μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες,

ε) σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας,

στ) έμμεσες δαπάνες

Περίοδος υποβολής Έως 29/2/2024

Για περισσότερες πληροφορίες: +30 697 2879 341

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ενίσχυση νεοσύστατων και υπο-ίδρυση τουριστικών επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 80.000€ έως 400.000€.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 45%.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά:

(α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη περιοχή ή μικρά νησιά.

ή / και

(β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Νεοσύστατες επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας.

Επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ)

Καταλύματα (ΚΑΔ 55)

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω

Δυναμικότητα 12 κλίνες και άνω

ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα

Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω

Ελάχιστη δυναμικότητα 12 κλίνες

Το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής ορίζεται στην αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.​​​​​

Τι χρηματοδοτείται

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

Ψηφιακός εξοπλισμός – λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού

Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για:

α) Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα,

β) προβολή εξωστρέφεια και διεθνοποίηση,

γ) μεταφορικά μέσα,

δ) μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες,

ε) έμμεσες δαπάνες.

Εξαιρούνται σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας.

Περίοδος υποβολής Έως 29/2/2024

Για περισσότερες πληροφορίες: +30 697 2879 341

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Εάν οφείλετε συνολικά πάνω από 10.000€ προς:

Χρηματοδοτικούς φορείς

Το δημόσιο

Φορείς κοινωνικής ασφάλισης

Δήμους

Προς τρίτους

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020, αποτελεί το βασικό εργαλείο για τη ρύθμιση οφειλών έναντι χρηματοδοτικών φορέων (τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης οφειλών) και δημόσιων φορέων (Δημόσιο, ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ) και Δήμων και η διαδικασία υποβολής της αίτησης πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ως εταιρεία, παρέχουμε υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της διαδικασίας υποβολής της αίτησης ένταξης των οφειλετών στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών μέχρι και την επίτευξη της ρύθμισης των οφειλών.

Συγκεκριμένα:

– Αναλαμβάνουμε τη δημιουργία της αίτησης μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

– Συλλέγουμε όλα τα οικονομικά στοιχεία από τους οφειλέτες ώστε να τα συγκρίνουμε και να τα επαληθεύσουμε με εκείνα τα στοιχεία που αντλούνται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας από τους πιστωτές.

– Συμπληρώνουμε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από την αίτηση του εξωδικαστικού, και αναρτούμε όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από το νόμο.

– Βάσει των οικονομικών στοιχείων που έχουμε από τους οφειλέτες και κατόπιν συνεννόησης με αυτούς προτείνουμε προς τους πιστωτές το μηνιαίο ποσό για κάθε χρόνο στην πρώτη πενταετία που είναι εφικτό να αποπληρώνει.

– Επικοινωνούμε με τους πιστωτές και με τους εκπροσώπους της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) για την επίλυση κάθε ζητήματος που μπορεί να προκύψει.

– Παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση την εξέλιξη της αίτησης και ενημερώνουμε ταυτόχρονα τους οφειλέτες για την πορεία της.

Μπορούμε να αναλάβουμε την αίτηση σας στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, εάν οφείλετε συνολικά πάνω από 10.000€, προς:

  • Χρηματοδοτικούς φορείς
  • Δημόσιο
  • Φορείς κοινωνικής ασφάλισης
  • Δήμους
  • Προς τρίτους

Έξυπνα – Μεθοδικά – Αποτελεσματικά

Επικοινωνήστε εδώ

Τηλ.: +30 697 2879 341

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την παροχή ρευστότητας των επιχειρήσεων με τους παρακάτω τρόπους:

  1. Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών
  2. Διαχείριση Διαθεσίμων/ Επενδύσεων.
  3. Αποτίμηση εταιρειών – Εξαγορές και Συγχωνεύσεις.
  4. Εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης.
  5. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Project Management

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την διαχείριση μεγάλων έργων (Βιομηχανικά, Ενεργειακά, κατασκευαστικά, ναυπηγικά κ.α.) από την έναρξη τους, τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τέλος ελέγχει την ολοκλήρωση τους.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η συνεχής και συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και η δυνατότητα της Offertime να διαχειρίζεται έργα με πολυποίκιλο βαθμό δυσκολίας, διαφορετική μεθοδολογία και απαιτήσεις, παρουσιάζοντας εξειδικευμένες λύσεις ανάλογα με τις εκάστοτε προϋποθέσεις και προδιαγραφές, αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό και βασικό πλεονέκτημα για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.
Πέραν των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων αναλαμβάνει για τους πελάτες της όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης ΕΣΠΑ στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης.
Με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα, με την κατάλληλη επιχειρησιακή στρατηγική και λαμβάνοντας υπόψη τις ΔΑΕΑ (Δυνάμεις-Αδυναμίες-Ευκαιρίες-Απειλές), η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα τις μελέτες και διαδικασίες που απαιτούνται για τη λήψη επιδότησης-επέκτασης επιχειρήσεων.