Η εταιρεία

Η εταιρεία «Offertime Συμβουλευτική» ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2010.
Η ιδέα της ίδρυσης προήλθε από δύο Οικονομολόγους με πλούσιες εμπειρίες που αποκόμισαν στην πολυετή επαγγελματική τους πορεία.
Ο σκοπός της εταιρείας είναι να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης είτε με συμβουλές οικονομικού χαρακτήρα είτε με εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών μέσω διοργάνωσης επιχειρηματικών σεμιναρίων.
Στην προσπάθειά τους αυτή, οι εταίροι έχουν πολλούς συνεργάτες εξειδικευμένους και καταξιωμένους στο χώρο τους.

Η εταιρεία «Offertime Συμβουλευτική» παρέχει Συμβουλευτικές – Οργανωτικές και Εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα.
Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται με σύγχρονες μεθόδους στα υψηλότερα standards σε ό,τι αφορά την εκπόνηση και την αποτελεσματικότητα του έργου κατά την παράδοσή του. Η εταιρεία εγγυάται για την αποτελεσματικότητα του έργου αφού η εκπόνηση γίνεται από τα πιο έμπειρα στελέχη που υπάρχουν στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.