ΔΑΕΚ

Εκπαίδευση προσωπικού της ΔΑΕΚ (Δημοτική Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Καλλιθέας) σε θέματα Η/Υ Advance χρήση.