Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα E-learning με χρήση της Πλατφόρμας τηλε εκπαίδευσης Offertime Edu.

Μέσω της πλατφόρμας διεξήχθη το 7 ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Βάσει του νόμου 3699/2008)