ΟΤΕ PLUS

Ανάληψη υπεργολαβίας στην εκπαίδευση διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων εκτάκτων αναγκών 112.