Η Συμβουλευτική Εταιρεία Offertime είναι εξειδικευμένη και καταξιωμένη στο χώρο της να δίνει λύσεις σε θέματα που αφορούν την οργάνωση των επιχειρήσεων και την εκπαίδευση.
Μία από τις πρωτοποριακές λύσεις που προσφέρει και στα δύο παραπάνω θέματα είναι η πλατφόρμα «OffertimeEdu».
Η πλατφόρμα Offertime Edu αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης οργάνωσης επιχειρήσεων και Ηλεκτρονικών Μαθημάτων χωρίς περιορισμούς. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.
Η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει οδηγήσει μετά από παραμετροποιήσεις πάρα πολλούς οργανισμούς να την χρησιμοποιήσουν δίνοντάς τους λύσεις στα παρακάτω θέματα:

 • Οργάνωση Εκπαιδευτικών Οργανισμών και των τμημάτων τους.
 • Τηλεδιασκέψεις – meeting μεταξύ Σπουδαστών – Καθηγητών με χρήση κάμερας και μικροφώνου.
 • Διοργανώσεις ενδοεταιρικών σεμιναρίων με «Σύγχρονη και Ασύγχρονη Εκπαίδευση».
 • Διαχείριση σπουδαστών.
 • Ενημέρωση πελατών – σπουδαστών.
 • Ερωτηματολόγια ικανοποίησης Σπουδαστών.
 • Εσωτερικά Forums (Forums που μπορούν να συμμετάσχουν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη χωρίς να κοινοποιείται προς το ευρύ κοινό του διαδικτύου).
 • Διαμοιρασμός πρότυπων εγγράφων και άλλων εγγράφων π.χ. manuals προς τους σπουδαστές και καθηγητές αμφίδρομα.
 • Ημερολόγια διοργανώσεων σεμιναρίων και ατζέντας.
 • Διαχείριση βιογραφικών σημειωμάτων.
 • Εσωτερικό κοινωνικό δίκτυο (Επικοινωνίες μέσω chat μεταξύ των μελών ενός οργανισμού).
 • Υπάρχει εφαρμογή για Android και Apple.
 • Δημιουργία test και βαθμολόγηση.
 • Καταγραφή παρουσιών στα μαθήματα εκπαίδευσης των σπουδαστών (Ασύγχρονο σύστημα και Σύγχρονο webinars).
 • Έκδοση πιστοποιητικών εφόσον ολοκληρώσει ο σπουδαστής ορισμένο προβλεπόμενο κύκλο παρακολουθήσεων επιτυχώς.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα χρησιμοποιείται στη χώρα μας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς όπως τα Πανεπιστήμια και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις με μεγάλη επιτυχία δίνοντας τους λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα επικοινωνίας – διαχείρισης πελατολογίου – σπουδαστών και ενδοεταιρικών σεμιναρίων.