Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών του affiliate marketing και η εκμάθηση των τεχνικών με τους οποίους θα πρέπει να γίνεται η σχεδίαση και η ανάπτυξη του στο πλαίσιο του digital marketing προκειμένου οι επιχειρήσεις να αυξήσουν άμεσα και χωρίς κόστος τις πωλήσεις τους online αλλά και οι ιδιώτες να αυξήσουν εντυπωσιακά τα εισοδήματα τους μέσω ιστοσελίδας που κατέχουν ή μέσω προώθησης στα κοινωνικά δίκτυα είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αναλυτικό πρόγραμμα:

1. Εισαγωγή 

 • Τι είναι το E-Shop
 • Τι είναι το affiliate marketing
 • Τι είναι τα προγράμματα Multi Vendors
 • Πως δουλεύει το affiliate marketing

 2. Το δίκτυο – affiliate network

 • Δίκτυα affiliate marketing
 • Προσαρμογή του E-Shop σε πρόγραμμα affiliate
 • Πως θα προσελκύσετε affiliates στο πρόγραμμα προώθησης του E-shop σας
 • Προσδιορισμός στοιχείων προώθησης, προσωπικών, πληρωμής, περιοχής, γλώσσας, ειδοποιήσεων.
 • Εγγραφή σε δίκτυο affiliate
 • Αναζήτηση προγραμμάτων από έτοιμα δίκτυα προώθησης προϊόντων
 • Προσδιορισμός στοιχείων προώθησης, προσωπικών, πληρωμής, περιοχής, γλώσσας, ειδοποιήσεων.
 • Αναζήτηση προγραμμάτων
 • Επιλογή προγράμματος (περιγραφή, όροι, προμήθειες, δημιουργικά)
 • Δημιουργία referal link και tracking link
 • Δημιουργία διαφημιστικών banners
 • Τρόποι προώθησης
 • Δημιουργία Data feed
 • Παρουσίαση στατιστικών

Σε ποιους απευθύνεται:

▪ Στελέχη Επιχειρήσεων Marketing

▪ Συμβούλους Επιχειρήσεων

▪ Διαχειριστές και κατόχους ιστοσελίδων

▪ Διαχειριστές και κατόχους eshop

▪ Επαγγελματίες και μη που διαχειρίζονται σελίδες κοινωνικών δικτύων

Διάρκεια:

6 ώρες

Τόπος διεξαγωγής:

Webinars εξ’ αποστάσεως

Εισηγητής:

Μάρκου Σ. Χρήστος

Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών, με εξειδίκευση σε θέματα οικονομικών και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων μέσω Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Εκπαιδευτής στο μητρώο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ΕΚΔΔΑ. Εργαστηριακός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Πειραιώς τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σύμβουλος επιχειρήσεων στην βελτιστοποίηση παροχής υπηρεσιών, Marketing, σύνταξη και επίβλεψη οικονομικών καταστάσεων, Crisis Management, Στατιστικές προβλέψεις πωλήσεων (Forecasting). Κατέχει πάνω από 10.000 διδακτικές ώρες σε Α.Ε.Ι. και εταιρίες.

Παροχές:

Δωρεάν σημειώσεις και βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου