Στο σεμινάριο αναλύονται οι τεχνικές προβλέψεων πωλήσεων με χρήση στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων.

Αναλυτικό πρόγραμμα:

  1. Περιγραφική στατιστική
  2. Επαγωγική στατιστική
  3. Διάκριση τύπων προϊόντων (εποχικά – μη εποχικά – υπηρεσίες)
  4. Χρήση σύγχρονων μέσων στατιστικής επεξεργασίας (Ms Excel και SPSS)
  5. Τεχνικές αξιόπιστων προβλέψεων
  6. Παραδείγματα αναλύσεων

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε επιχειρηματίες, διοικητικούς υπαλλήλους (Marketing, πωλητές, λογιστές, logistics)

Διάρκεια:

16 ώρες

Τόπος διεξαγωγής:

Webinars εξ’ αποστάσεως

Εισηγητής:

Μάρκου Σ. Χρήστος

Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών, με εξειδίκευση σε θέματα οικονομικών και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων μέσω Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Εκπαιδευτής στο μητρώο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ΕΚΔΔΑ. Εργαστηριακός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Πειραιώς τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σύμβουλος επιχειρήσεων στην βελτιστοποίηση παροχής υπηρεσιών, Marketing, σύνταξη και επίβλεψη οικονομικών καταστάσεων, Crisis Management, Στατιστικές προβλέψεις πωλήσεων (Forecasting). Κατέχει πάνω από 10.000 διδακτικές ώρες σε Α.Ε.Ι. και εταιρίες.

Παροχές:

Δωρεάν σημειώσεις και βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου