Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκμάθηση των WINDOWS 10 μαζί με την ΘΕΩΡΙΑ Η/Υ, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν επαγγελματικά το λειτουργικό σύστημα Windows 10.

Τα διαδραστικά βίντεο-μαθήματα ενδείκνυνται σε όσους επιθυμούν να πιστοποιηθούν μέσω φορέων πιστοποιήσεων για την απόκτηση πιστοποίησης γνώσεων Η/Υ τύπου ECDL.

Αναλυτικά η ύλη περιλαμβάνει:

ΘΕΩΡΙΑ Η/Υ

WINDOWS 10

  • Ξεκινώντας με τα windows βασικές λειτουργίες
  • Δουλεύοντας με παράθυρα
  • Διαχείριση αρχείων και φακέλων
  • Διαχείριση αρχείων και φακέλων (αντιγραφή επικόλληση κ.λ.π)
  • Ρυθμίσεις πίνακα ελέγχου
  • Περισσότερες δυνατότητες – εργαλεία windows
  • Περισσότερες δυνατότητες – ιδιότητες επιλεγμένου στοιχείου
  • Συμπίεση αρχείων και φακέλων

Διάρκεια:

10 ώρες

Τόπος υλοποίησης σεμιναρίου:

Εξ’ αποστάσεως με τη μέθοδο διαδραστικών βίντεο-μαθημάτων