Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκμάθηση του φυλλομετρητή  INTERNET EXPLORER 2016 και την εφαρμογή διαχείρισης αλληλογραφίας OUTLOOK 2016 έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν επαγγελματικά τις εφαρμογές αυτές.

Τα διαδραστικά βίντεο-μαθήματα ενδείκνυνται σε όσους επιθυμούν να πιστοποιηθούν μέσω φορέων πιστοποιήσεων για την απόκτηση πιστοποίησης γνώσεων Η/Υ τύπου ECDL.

Αναλυτικά η ύλη περιλαμβάνει:

INTERNET

 • Θεωρία δικτύων και Internet
 • Περιήγηση στον παγκόσμιο ιστό
 • Πλοήγηση σε ιστοσελίδες
 • Χρήση του φακέλου αγαπημένα
 • Αναζήτηση πληροφοριών
 • Διαχείριση των πληροφοριών

OUTLOOK 2016

 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Το περιβάλλον εργασίας του Outlook
 • Χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • Αποτελεσματική διαχείριση μηνυμάτων
 • Διαχείριση των επαφών

Διάρκεια:

10 ώρες

Τόπος υλοποίησης σεμιναρίου:

Εξ’ αποστάσεως με τη μέθοδο διαδραστικών βίντεο-μαθημάτων