Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκμάθηση του MS EXCEL 2016 έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν επαγγελματικά τα υπολογιστικά φύλλα.

Τα διαδραστικά βίντεο-μαθήματα ενδείκνυνται σε όσους επιθυμούν να πιστοποιηθούν μέσω φορέων πιστοποιήσεων για την απόκτηση πιστοποίησης γνώσεων Η/Υ τύπου ECDL.

Αναλυτικά η ύλη περιλαμβάνει:

EXCEL 2016

 • Χρήση της εφαρμογής
 • Βελτίωση παραγωγικότητας
 • Κελιά
 • Κελιά – επεξεργασία – ταξινόμηση
 • Κελιά – αντιγραφή – μετακίνηση – διαγραφή
 • Διαχείριση φύλλων εργασίας
 • Φύλλα εργασίας
 • Υπολογισμοί και πράξεις
 • Μορφοποίηση
 • Μορφοποίηση – περιεχόμενα
 • Μορφοποίηση – στοίχιση – προσανατολισμός
 • Γραφήματα – δημιουργία γραφήματος
 • Προετοιμασία εκτυπώσεων
 • Έλεγχος και εκτύπωση

Διάρκεια:

10 ώρες

Τόπος υλοποίησης σεμιναρίου:

Εξ’ αποστάσεως με τη μέθοδο διαδραστικών βίντεο-μαθημάτων