Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκμάθηση της εφαρμογής δημιουργίας και προβολής παρουσιάσεων POWERPOINT 2016 έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να την χρησιμοποιούν επαγγελματικά.

Τα διαδραστικά βίντεο-μαθήματα ενδείκνυνται σε όσους επιθυμούν να πιστοποιηθούν μέσω φορέων πιστοποιήσεων για την απόκτηση πιστοποίησης γνώσεων Η/Υ τύπου ECDL.

Αναλυτικά η ύλη περιλαμβάνει:

POWERPOINT 2016

 • Χρήση της εφαρμογής
 • Βελτίωση της παραγωγικότητας
 • Ανάπτυξη μιας παρουσίασης
 • Ανάπτυξη μιας παρουσίασης – Διαφάνειες
 • Ανάπτυξη μιας παρουσίασης – Υποδείγματα διαφανειών
 • Κείμενο – Χειρισμός κειμένου
 • Κείμενο – Μορφοποίηση κειμένου
 • Διαχείριση πινάκων
 • Διαχείριση αντικειμένων – Γραφήματα
 • Διαχείριση αντικειμένων – Οργανογράμματα
 • Γραφικά αντικείμενα – Εισαγωγή και χειρισμός
 • Γραφικά αντικείμενα – Σχεδίαση γραφικού αντικειμένου
 • Προετοιμασία αποτελεσμάτων
 • Προετοιμασία αποτελεσμάτων – Έλεγχος και παρουσίαση

Διάρκεια:

10 ώρες

Τόπος υλοποίησης σεμιναρίου:

Εξ’ αποστάσεως με τη μέθοδο διαδραστικών βίντεο-μαθημάτων