Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκμάθηση του MS WORD 2016 έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν επαγγελματικά τον κειμενογράφο.

Τα διαδραστικά βίντεο-μαθήματα ενδείκνυνται σε όσους επιθυμούν να πιστοποιηθούν μέσω φορέων πιστοποιήσεων για την απόκτηση πιστοποίησης γνώσεων Η/Υ τύπου ECDL.

Αναλυτικά η ύλη περιλαμβάνει:

WORD 2016

 • Χρήση εφαρμογής – εργασίες με έγγραφα
 • Χρήση εφαρμογής – βελτίωση παραγωγικότητας
 • Δημιουργία εγγράφου – εισαγωγή κειμένου
 • Δημιουργία εγγράφου – επιλογή και επεξεργασία κειμένου
 • Μορφοποίηση κειμένου
 • Μορφοποίηση – παράγραφοι
 • Μορφοποίηση – στυλ
 • Αντικείμενα – δημιουργία πινάκων
 • Αντικείμενα – μορφοποίηση πίνακα
 • Αντικείμενα – γραφικά
 • Συγχώνευση αλληλογραφίας
 • Προετοιμασία αποτελεσμάτων – διαμόρφωση
 • Προετοιμασία αποτελεσμάτων – έλεγχος και εκτύπωση

Διάρκεια:

10 ώρες

Τόπος υλοποίησης σεμιναρίου:

Εξ’ αποστάσεως με τη μέθοδο διαδραστικών βίντεο-μαθημάτων