Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκμάθηση της εφαρμογής βάσεων δεδομένων ACCESS 2016 έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να την χρησιμοποιούν επαγγελματικά.

Τα διαδραστικά βίντεο-μαθήματα ενδείκνυνται σε όσους επιθυμούν να πιστοποιηθούν μέσω φορέων πιστοποιήσεων για την απόκτηση πιστοποίησης γνώσεων Η/Υ τύπου ECDL.

Αναλυτικά η ύλη περιλαμβάνει:

ACCESS 2016

 • Κατανόηση βάσεων δεδομένων
 • Χρήση της εφαρμογής
 • Συνήθεις εργασίες
 • Πίνακες – Διαχείριση εγγραφών
 • Πίνακες – Δημιουργία και σχεδίαση πίνακα
 • Πίνακες – Σχέσεις
 • Ανάκτηση πληροφοριών – Κύριες λειτουργίες
 • Ανάκτηση πληροφοριών – Ερωτήματα
 • Φόρμες – Χρήση φόρμας
 • Αποτελέσματα – Εκθέσεις – εξαγωγή δεδομένων
 • Αποτελέσματα – Εκτύπωση

Διάρκεια:

10 ώρες

Τόπος υλοποίησης σεμιναρίου:

Εξ’ αποστάσεως με τη μέθοδο διαδραστικών βίντεο-μαθημάτων