Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκμάθηση των 7 ενοτήτων ΘΕΩΡΙΑ Η/Υ, WINDOWS, WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET& OUTLOOK, ACCESS έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν επαγγελματικά το λειτουργικό σύστημα Windows 10 και την σουίτα του Office.

Τα διαδραστικά βίντεο-μαθήματα ενδείκνυνται σε όσους επιθυμούν να πιστοποιηθούν μέσω φορέων πιστοποιήσεων για την απόκτηση πιστοποίησης γνώσεων Η/Υ τύπου ECDL.

Αναλυτικά η ύλη περιλαμβάνει:

ΘΕΩΡΙΑ Η/Υ

WINDOWS 10

 • Ξεκινώντας με τα windows βασικές λειτουργίες
 • Δουλεύοντας με παράθυρα
 • Διαχείριση αρχείων και φακέλων
 • Διαχείριση αρχείων και φακέλων (αντιγραφή επικόλληση κ.λ.π)
 • Ρυθμίσεις πίνακα ελέγχου
 • Περισσότερες δυνατότητες – εργαλεία windows
 • Περισσότερες δυνατότητες – ιδιότητες επιλεγμένου στοιχείου
 • Συμπίεση αρχείων και φακέλων

WORD 2016

 • Χρήση εφαρμογής – εργασίες με έγγραφα
 • Χρήση εφαρμογής – βελτίωση παραγωγικότητας
 • Δημιουργία εγγράφου – εισαγωγή κειμένου
 • Δημιουργία εγγράφου – επιλογή και επεξεργασία κειμένου
 • Μορφοποίηση κειμένου
 • Μορφοποίηση – παράγραφοι
 • Μορφοποίηση – στυλ
 • Αντικείμενα – δημιουργία πινάκων
 • Αντικείμενα – μορφοποίηση πίνακα
 • Αντικείμενα – γραφικά
 • Συγχώνευση αλληλογραφίας
 • Προετοιμασία αποτελεσμάτων – διαμόρφωση
 • Προετοιμασία αποτελεσμάτων – έλεγχος και εκτύπωση

EXCEL 2016

 • Χρήση της εφαρμογής
 • Βελτίωση παραγωγικότητας
 • Κελιά
 • Κελιά – επεξεργασία – ταξινόμηση
 • Κελιά – αντιγραφή – μετακίνηση – διαγραφή
 • Διαχείριση φύλλων εργασίας
 • Φύλλα εργασίας
 • Υπολογισμοί και πράξεις
 • Μορφοποίηση
 • Μορφοποίηση – περιεχόμενα
 • Μορφοποίηση – στοίχιση – προσανατολισμός
 • Γραφήματα – δημιουργία γραφήματος
 • Προετοιμασία εκτυπώσεων
 • Έλεγχος και εκτύπωση

POWERPOINT 2016

 • Χρήση της εφαρμογής
 • Βελτίωση της παραγωγικότητας
 • Ανάπτυξη μιας παρουσίασης
 • Ανάπτυξη μιας παρουσίασης – Διαφάνειες
 • Ανάπτυξη μιας παρουσίασης – Υποδείγματα διαφανειών
 • Κείμενο – Χειρισμός κειμένου
 • Κείμενο – Μορφοποίηση κειμένου
 • Διαχείριση πινάκων
 • Διαχείριση αντικειμένων – Γραφήματα
 • Διαχείριση αντικειμένων – Οργανογράμματα
 • Γραφικά αντικείμενα – Εισαγωγή και χειρισμός
 • Γραφικά αντικείμενα – Σχεδίαση γραφικού αντικειμένου
 • Προετοιμασία αποτελεσμάτων
 • Προετοιμασία αποτελεσμάτων – Έλεγχος και παρουσίαση

INTERNET

 • Θεωρία δικτύων και Internet
 • Περιήγηση στον παγκόσμιο ιστό
 • Πλοήγηση σε ιστοσελίδες
 • Χρήση του φακέλου αγαπημένα
 • Αναζήτηση πληροφοριών
 • Διαχείριση των πληροφοριών

OUTLOOK 2016

 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Το περιβάλλον εργασίας του Outlook
 • Χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • Αποτελεσματική διαχείριση μηνυμάτων
 • Διαχείριση των επαφών

ACCESS 2016

 • Κατανόηση βάσεων δεδομένων
 • Χρήση της εφαρμογής
 • Συνήθεις εργασίες
 • Πίνακες – Διαχείριση εγγραφών
 • Πίνακες – Δημιουργία και σχεδίαση πίνακα
 • Πίνακες – Σχέσεις
 • Ανάκτηση πληροφοριών – Κύριες λειτουργίες
 • Ανάκτηση πληροφοριών – Ερωτήματα
 • Φόρμες – Χρήση φόρμας
 • Αποτελέσματα – Εκθέσεις – εξαγωγή δεδομένων
 • Αποτελέσματα – Εκτύπωση

Διάρκεια:

1 μήνας

Τόπος υλοποίησης σεμιναρίου:

Εξ’ αποστάσεως με τη μέθοδο διαδραστικών βίντεο-μαθημάτων